Archive for the ‘Blicher, Niels 1748 -1839’ Category

Nedenstående artikel er i en lettere forkortet udgave trykt i Blicher-Selskabets Blichernoter marts 2013.

Nogle har hævdet, at det er et særkende ved europæisk kultur, at vi har haft en Oplysningstid. Hvilken betydning den har for nutiden, skal ikke diskuteres her, men her følger et lille eksempel på, hvordan den gav sig udslag i Vium præstegård i slutningen af 1700-tallet. Niels Blicher (1748 -1839), er sognepræst 1779 -1795 i Vium-Lysgaard, hvor Steen blev født (1782). De sidste 14 år af sit lange liv tilbragte Niels hos sønnen i Spentrup. (mere…)

Read Full Post »

Digterens fader er i årene 1796 – 1823 præst i Randlev og Bjerager (syd for Odder). Ved sekelskiftet 1799/1800 har den gode pastor gjort sig sine tanker, som han så har indført i kirkebogen (Bjerager, Hads Herred, Statens Arkiver online C376) – af mangel på andet papir? Indtil Blicher tiltræder pastoratet, bliver kirkebogen ført samlet for de to sogne, men fra Niels Blichers tid deles den op, idet Randlev sogn fortsætter som tilforn, mens Bjerager føres “fra modsat ende af bogen”.   (mere…)

Read Full Post »

%d bloggers like this: