Archive for maj 2015

I højre kolonne med links kan du finde on-line kurser for begyndere i både græsk og latin. Der kommer flere og flere på nettet, så her er lidt ekstra links:

Latin:

Open University

Sprachprofi

SurfaceLanguages

Græsk:

Open University

University of Texas at Austin

Read Full Post »

Det fremgår af søgninger, at nogle synes, at refleksive verber er noget specielt. Det ser ud til, at det er italienske grammatikker, – eller italiensklærere? – der har bildt folk ind,  (mere…)

Read Full Post »

INDEFINITE PRONOMINER – UBESTEMTE STEDORD

Ligesom vi har brug for at påpege noget: questo cavallo, non quello – den hest her, ikke den derovre, kan vi have brug for at tale ubestemt: alcuni cavalli sono bravi, alcuni no – nogle heste er dygtige, andre er det ikke. I første tilfælde bruger (mere…)

Read Full Post »

%d bloggers like this: