Archive for the ‘Italiensk grammatik’ Category

Danske verbers tidsbøjning er sjældent det store problem: jeg sover, jeg sov, jeg har/havde sovet, og er vi lidt large, kan vi godt sige, at der også findes fremtid: jeg vil sove.    (mere…)

Reklamer

Read Full Post »

Det fremgår af søgninger, at nogle synes, at refleksive verber er noget specielt. Det ser ud til, at det er italienske grammatikker, – eller italiensklærere? – der har bildt folk ind,  (mere…)

Read Full Post »

INDEFINITE PRONOMINER – UBESTEMTE STEDORD

Ligesom vi har brug for at påpege noget: questo cavallo, non quello – den hest her, ikke den derovre, kan vi have brug for at tale ubestemt: alcuni cavalli sono bravi, alcuni no – nogle heste er dygtige, andre er det ikke. I første tilfælde bruger (mere…)

Read Full Post »

Italienske substantivers køn og bøjning.

De fleste er ganske uproblematiske, se Bestemt og ubestemt artikel, substantiver og adjektiver, possessive pronominer – på italiensk.

Men en del volder os besvær, f.eks. la mano, hvor mange bruger mere energi på at spørge, hvordan det kan være, end på bare at tage det til efterretning. Forklaringen, som er (mere…)

Read Full Post »

En gammel vits lyder noget i retning af: ”Han tog hans hat og gik hans vej” er tyveri i det østlige Danmark, men en naturlig ting i det vestlige. Om det er ganske rigtigt, skal jeg her i mit professorat i gratisydelser lade være usagt, men faktum er (mere…)

Read Full Post »

Og så var der lige i gemmerne denne her til dig. Men husk, at det  kun er grundbegreberne, du får her – brug altid en stor italiensk grammatik på papir. Se også om drilske substantiver her. Den har nemlig flere regler med: (mere…)

Read Full Post »

Mange spørger til præpositionernes betydning, og – forekommer det mig – ofte ud fra en forventning om, at alle ord har en forholdsvis præcis betydning:

 macchina betyder maskine    (mere…)

Read Full Post »

Older Posts »

%d bloggers like this: