Archive for oktober 2011

I min uforlignelige samling af gamle ting ligger også denne fil med NOGLE HOVEDBEGREBER I STOISK ETIK , som jeg især har brugt, når vi læste Senecas breve. Oversigten er ikke udtømmende, og bl.a. hos Seneca kan ordvalget om de forskellige emner variere en del.  Og så har vi hele oversættelsesproblemet: hvad betyder virtus? Dyd er vel næppe anvendeligt mere, – jeg forsøger med etisk integritet og krummer lidt tæer, for det gælder jo ikke alle andre steder.

Read Full Post »

Om artikler og personlige pronominer på italiensk.

 – en meget kort oversigt

Ille er det latinske pronomen, som har fået langt det største antal efterkommere – Freuds brug af id er småtingsafdelingen.  Ille derimod lever videre i de romanske sprog især som bestemt artikel og personligt/demonstrativ pronomen. Da bestemt artikel i mange sprog er et “nedslidt” demonstrativt pronomen, er brug henholdsvis ikke-brug af artikel en meget speget affære, som må studeres nøje i en stor grammatik over det pågældende sprog. (mere…)

Read Full Post »

%d bloggers like this: