Archive for september 2011

Odysseen 9.sang: at infamere de andre.

   Jeg ved ikke, om den følgende læsning er filologisk, filosofisk, kulturhistorisk, litterær eller hvad – det har aldrig rigtigt interesseret mig, jeg stiller kun det simple spørgsmål (mere…)

Read Full Post »

   Platon – den demokratiske modstander af demokratiet.

   Det er noget særligt at høre radio. I sommeren 2011 kører f.eks. på DRs P1 serien “Kampen for demokrati” (www.dr.dk/P1/Serier), hvor vi startede med “allerede de gamle grækere” og især med demokratimodstanderen Platon. Jeg fandt i den anledning    (mere…)

Read Full Post »

Nedenstående artikel er i en lettere forkortet udgave trykt i Blicher-Selskabets Blichernoter marts 2013.

Nogle har hævdet, at det er et særkende ved europæisk kultur, at vi har haft en Oplysningstid. Hvilken betydning den har for nutiden, skal ikke diskuteres her, men her følger et lille eksempel på, hvordan den gav sig udslag i Vium præstegård i slutningen af 1700-tallet. Niels Blicher (1748 -1839), er sognepræst 1779 -1795 i Vium-Lysgaard, hvor Steen blev født (1782). De sidste 14 år af sit lange liv tilbragte Niels hos sønnen i Spentrup. (mere…)

Read Full Post »

%d bloggers like this: