Archive for december 2015

Hvad er det, der foregår?

Her er 10 invasive dyr og planter, der nu er fredløse i Danmark: Hårfrugtet bjørneklo, Gul kæmpekalla, Muntjak, Vaskebjørn, Sumpbæver, Skarveand, Signalkrebs, Kinesisk uldhåndskrabbe, Båndgrundling og Sumpskildpadden terrapin. Fredløs vil sige, at nævnte planter, pattedyr, fugle, krabber, fisk og skildpadder må/skal “reguleres” (dvs. aflives ved skydning, gift eller anden passende middel)

 – og så er der de invasive, der har statens beskyttelse: griseri.  Her må Europol sættes ind.

Griseri og Griseri 2

Reklamer

Read Full Post »

%d bloggers like this: