Archive for the ‘Grammatik’ Category

Danske verbers tidsbøjning er sjældent det store problem: jeg sover, jeg sov, jeg har/havde sovet, og er vi lidt large, kan vi godt sige, at der også findes fremtid: jeg vil sove.    (mere…)

Reklamer

Read Full Post »

Det fremgår af søgninger, at nogle synes, at refleksive verber er noget specielt. Det ser ud til, at det er italienske grammatikker, – eller italiensklærere? – der har bildt folk ind,  (mere…)

Read Full Post »

INDEFINITE PRONOMINER – UBESTEMTE STEDORD

Ligesom vi har brug for at påpege noget: questo cavallo, non quello – den hest her, ikke den derovre, kan vi have brug for at tale ubestemt: alcuni cavalli sono bravi, alcuni no – nogle heste er dygtige, andre er det ikke. I første tilfælde bruger (mere…)

Read Full Post »

– og sådan kunne man blive ved, dvs. mange kan desværre ikke, for danske verber er jo lige så svære og lige så lette som andre sprogs verber. Storm-P. forsøgte sig med egne regler:

  • I går aftes lå jeg mig på bænken.
  • Det hedder: I går aftes lagde jeg mig på bænken.
  • Nå, så lagde jeg mig på bænken, men så da jeg vågnede i morges, lagde jeg ved siden af bænken.
  • Det hedder: lå du ved siden af bænken.
  • Jamen, hvorfor hedder det lagde om aftningen og lå om morningen?

(mere…)

Read Full Post »

Mennesket evne til at engagere sig i såvel det største – hvad det så end er – som i det mindste, kommatering i danske tekster, er formidabel. På TV2s hjemmeside kan du 26. februar 2015 finde en lille spøg om kommakrigen, som blusser op med mellemrum. Så vidt vides, er der endnu ingen dræbte, (mere…)

Read Full Post »

Italienske substantivers køn og bøjning.

De fleste er ganske uproblematiske, se Bestemt og ubestemt artikel, substantiver og adjektiver, possessive pronominer – på italiensk.

Men en del volder os besvær, f.eks. la mano, hvor mange bruger mere energi på at spørge, hvordan det kan være, end på bare at tage det til efterretning. Forklaringen, som er (mere…)

Read Full Post »

En gammel vits lyder noget i retning af: ”Han tog hans hat og gik hans vej” er tyveri i det østlige Danmark, men en naturlig ting i det vestlige. Om det er ganske rigtigt, skal jeg her i mit professorat i gratisydelser lade være usagt, men faktum er (mere…)

Read Full Post »

Older Posts »

%d bloggers like this: