Posts Tagged ‘Rodin Tænkeren’

Svend Wiig Hansens  skulptur under søjlerne på Viborg Katedralskole passeres dagligt af flere hundrede mennesker. Den er værd at stoppe op ved – det har jeg forsøgsvis gjort i en pdf-fil her: Svend Wiig Hansen . Jeg påstår blandt andet, at Svend Wiig Hansen må have haft et godt kendskab til antik græsk skulptur. Der kan henvises til SWH: Græsk Inspiration – Greek Inspiration, Hans Reizel 1960 (forord af Palle Nielsen). “Tegningerne er blevet til i Grækenland under en rejse, der blev muliggjort gennem tildelingen af Det Anckerske Legat” står der efter titelbladet.

Read Full Post »

%d bloggers like this: