Posts Tagged ‘logos’

I min uforlignelige samling af gamle ting ligger også denne fil med NOGLE HOVEDBEGREBER I STOISK ETIK , som jeg især har brugt, når vi læste Senecas breve. Oversigten er ikke udtømmende, og bl.a. hos Seneca kan ordvalget om de forskellige emner variere en del.  Og så har vi hele oversættelsesproblemet: hvad betyder virtus? Dyd er vel næppe anvendeligt mere, – jeg forsøger med etisk integritet og krummer lidt tæer, for det gælder jo ikke alle andre steder.

Reklamer

Read Full Post »

Platons Menon

Hvis du vil flytte nogen, evt. dig selv, fra et punkt til et andet, siger en moderne coaching, at der er fire elementer, der bestemmer vores ADFÆRD: 1) DEN DU ER (dvs. arv, miljø, forhold til autoriteter, kultur). 2) DET DU VED (selverhvervet viden, uddannelse, egne erfaringer). 3) DET DU MENER (holdninger, fordomme, overbevisninger, vaner, rutiner). 4) DET DU KAN (færdigheder, kan gøre/udføre i praksis).

Punkt 2) skal gerne trænge igennem og flytte 4), men 1) og 3) blokerer og spærrer for fremgang. Med åbne hv-spørgsmål til (især) 3) og fuldt respekt for det andet menneske forsøger du at få en (selv)erkendelse sat i gang. Dette har min cykelcoach fortalt mig, for jeg er bange for at køre nedad.

Hos Platon er det den filosofiske erkendelse, det drejer sig om, men det er ikke afgørende.

PLATONS MAIEUTIK I MENON

Read Full Post »

%d bloggers like this: