Archive for september 2013

STENZ

Pludselig befinder man sig i en tradition, hvis eksistens man ikke kendte til. Naverne, disse rejsende håndværkere på valsen fra Skandinavien ud i Europa – især den tysktalende del – har mange skikke, speciel klædedragt og en vandrestok, en STENZ. Ved Fortællefestival Vestjylland på Nr. Vosborg fik jeg af Suzi Elena Apelgren at vide, at de vandrestokke, som jeg har produceret snesevis af (jeg kan ikke strikke, og noget skal man jo have at meditere over), er navernes stenzer.

STENZ

NOGLE STENZER 2010-11

NOGLE STENZER 2013

NOGLE STENZER 2013

Ifølge de.wikipedia.org kaldes navernes vandrestav siden begyndelsen af 1800-tallet en stenz. Naverne og andre vandrende håndværkere bruger denne knudrede og kringlede eller spiralformede stav, når de er på valsen, ikke blot som vandrestav, men også som forsvarsvåben. Stenzen har fået sit karakteristiske ydre ved, at en slyngplante, i Danmark typisk en caprifolie, har slynget sig op om det unge træ eller en gren. Da caprifolien eller slyngplanten ikke er elastisk og derfor ikke kan give efter, når træet bliver tykkere under væksten, vokser træet ud over caprifolien og bliver derved formet af denne. Det er hovedsagelig røn, birk og bøg jeg finder til mine stenzer, især røn er let at arbejde med – og at finde. Det hævdes, at man også skulle kunne lave en stenz af en gennemvædet hasselgren, som man vrider rundt og rundt og derefter tørrer over bålet en fuldmånenat. Ifølge traditionen kan naveren ikke selv finde en ægte stenz, men staven udvælger og finder egenhændigt sin ejermand, der helst selv skal fremstille på sin stenz. Se et fotogalleri om udsendelsen af en naver: http://dinby.dk/valby-bladet/fotogalleri-den-sidste-naver

Ps.: Suzi Elena Apelgrens hjemmeside

PPS.: www.museumsteater.dk

Read Full Post »

%d bloggers like this: